Skip to main content
Sprawdzeni terapeuci uzależnień terapeuta uzależnień psycholog uzależnień psychiatra uzależnień

Prestige Clinic MEDJOL

Zespół Specjalistów

Ośrodek Leczenia Uzależnień

Nad naszymi pacjentami niezmiernie przez 24h czuwa zespół lekarski, pielęgniarski i terapeutyczny. Wszyscy nasi specjaliści posiadają wieloletni staż w dziedzinie leczenia uzależnień i detoksykacji.

Zespół medyczny i terapeutyczny Ośrodka Leczenia Uzależnień Prestige Clinic MEDJOL towarzyszy pacjentowi w planowaniu zmiany i jej podtrzymywaniu. Dzięki stosowaniu profilaktyki prozdrowotnej, uważności na siebie i otaczający świat, dzięki odkryciu zasobów, nasz Pacjent ma duże szanse na satysfakcjonujące życie. Staramy się unikać stygmatyzacji, nie używamy potocznego określenia "alkoholik", nie oceniamy pacjenta, a jedynie towarzyszymy mu w jego poszukiwaniach motywacji do zmiany.

Kładziemy nacisk na zapewnienie najbardziej optymalnych warunków do realizacji programu terapeutycznego a przez to do procesu trzeźwienia naszych pacjentów. Proces ten sam w sobie jest trudny, stąd podniesienie komfortu pobytu w – początkowo obcym dla każdego pacjenta miejscu – uważamy za istotny, wstępny warunek do spełnienia z naszej strony.

Ułatwia nam to przede wszystkim zgrany zespół ośrodka - terapeuci, lekarze, pielęgniarki, pracownicy biurowi i kucharka, którzy dzięki przygotowaniu zawodowemu zapewniają pełen profesjonalizm w swojej dziedzinie, ale też przyjazną, wręcz rodzinną atmosferę.

Każdy z nas ma swoje, często bardzo odmienne historie, które sprawiły że zaczął pracować z osobami uzależnionymi, ale idea naszej pracy jest taka sama u wszystkich – pełna akceptacja ludzi, którzy się do nas zgłaszają z całym ich bagażem doświadczeń i problemów.

Wszyscy pracujący w ośrodku to ludzie z pasją, oraz z zaangażowaniem wykonujący swoje obowiązki. Ośrodek jest miejscem szczególnym, albowiem jesteśmy nastawieni na pomoc drugiemu człowiekowi, nasza misją jest pokazanie innym jak można szczęśliwie i w zgodzie ze sobą przeżywać życie.

Kierownik Terapii
Ośrodka Leczenia Uzależnień

Certyfikowany specjalista psychoterapeuta uzależnień. Ukończył Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu w dziedzinie leczenia narkomanii i innych środków psychoaktywnych oraz 4-letnie studia psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym na UJ w Krakowie. Zdobywał doświadczenie w ośrodkach długoterminowych z osobami dorosłymi jak i młodzieżą.

Terapeuta Uzależnień

Tomasz Nikiel

Kierownik Ośrodka Leczenia Uzależnień

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończył Instytut Edukacji i Terapii w Poznaniu w dziedzinie leczenia narkomanii i innych środków psychoaktywnych oraz 4-letnie studia psychoterapeutyczne w nurcie psychodynamicznym na UJ w Krakowie. Zdobywał doświadczenie w ośrodkach długoterminowych z osobami dorosłymi jak i młodzieżą. Pracował w ZLO dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze na oddziale „Z podwójną diagnozą” Prowadził psychoterapię na Oddziale dziennym w Poradni Leczenia Uzależnień w Jeleniej Górze oraz psychoterapię indywidualną. Od 12 lat związany z MONAREM bierze udział w licznych szkoleniach – a swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Piotr Bartoszewicz

Piotr Bartoszewicz

Terapeuta Uzależnień

Pracuje z ludźmi uzależnionymi od 15 lat – głównie od substancji psychoaktywnych jak narkotyki, alkohol i tzw. dopalacze. Prowadzi zajęcia grupowe programowe, edukacyjne – odwykowe, społeczności terapeutyczne oraz spotkania indywidualne.

Więcej Informacji

Piotr Bartoszewicz

Terapeuta Uzależnień

Pracuje z ludźmi uzależnionymi od 15 lat – głównie od substancji psychoaktywnych jak narkotyki, alkohol i tzw. dopalacze. Prowadzi zajęcia grupowe programowe, edukacyjne – odwykowe, społeczności terapeutyczne oraz spotkania indywidualne. Od około 4 lat brał czynnie udział w programie dla osób uzależnionych behawioralnie (hazard, siecioholizm, zakupoholizm). Jest instruktorem terapii uzależnień, posiadam Certyfikat ukończenia w 2006 roku specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków zgodnego z programem certyfikowanym przez Ministra Zdrowia.

Edyta Dragun

Edyta Helena Dragun

Psycholog ze specjalnością kliniczną

Psycholog ze specjalnością kliniczną i osobowości, psychotraumatolog, diagnosta, praktyk terapii Brainspotting. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, poradni leczenia uzależnień i współuzależnienia, ośrodkach stacjonarnych, na oddziale detoksykacyjnym.

Więcej Informacji

Edyta Helena Dragun

Psycholog ze specjalnością kliniczną

Psycholog ze specjalnością kliniczną i osobowości, psychotraumatolog, diagnosta, praktyk terapii Brainspotting. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, poradni leczenia uzależnień i współuzależnienia, ośrodkach stacjonarnych, na oddziale detoksykacyjnym. Staż zawodowy odbyła w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Pruszkowie. W ramach doskonalenia zawodowego ukończyła studia podyplomowe z psychotraumatologii oraz liczne szkolenia m.in. z przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej, zaburzeń odżywiania, Dialogu Motywacyjnego, terapii traumy oraz diagnozy psychologicznej. Specjalizuje się w udzielaniu pomocy osobom współuzależnionym, przeżywającym stratę, doświadczającym skutków traumy. Absolwentka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie, Wyższej Szkoły Biznesu NLU w Nowym Sączu, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Collegium Civitas w Warszawie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Piotr Bartoszewicz

Urszula Balińska

Terapeuta Uzależnień

Terapeuta uzależnień i trener focusingu (w trakcie certyfikacji). Swoje kwalifikacje podnosi kształcąc się w kierunku zawodu psychologa klinicznego, psychoterapeuty. Doświadczenie zdobywała w czołowych Ośrodkach Terapii Uzależnień i Współuzależnienia.

Więcej Informacji

Urszula Balińska

Terapeuta Uzależnień

Terapeuta uzależnień i trener focusingu (w trakcie certyfikacji). Swoje kwalifikacje podnosi kształcąc się w kierunku zawodu psychologa klinicznego, psychoterapeuty. Doświadczenie zdobywała w Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Działdowie, pracowała m.in. w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku (Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii - Detoks Otwock). Absolwent Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członek Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra. Praktykuje i upowszechnia focusing. Korzysta z tej metody w swojej pracy z Klientami, czyniąc ją bardziej opartą na ich osobistych doświadczeniach. Prowadzi grupy, indywidualne sesje oraz warsztaty.

Adam Płóciennik

Kierownik Oddziału Detoksykacji.
Lekarz Medycyny Specjalista Chorób Wewnętrznych i Anestezjologii

W Centrum Medycznym MEDJOL jest kierownikiem Oddziału Detoksykacji. Zapewnia i nadzoruje całodobową, kompleksową opiekę lekarską i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów w trakcie ich pobytu w naszej placówce. Swoją wiedzą i doświadczeniem gwarantuje im pełne bezpieczeństwo i komfort.

Więcej Informacji

Adam Płóciennik

Kierownik Oddziału Detoksykacji.
Lekarz Medycyny Specjalista Chorób Wewnętrznych i Anestezjologii

Specjalista Chorób Wewnętrznych i Anestezjologii. Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. W Centrum Leczenia Uzależnień jest kierownikiem Oddziału Detoksykacji. Zapewnia i nadzoruje całodobową, kompleksową opiekę lekarską i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów w trakcie ich pobytu w naszej placówce. Swoją wiedzą i doświadczeniem gwarantuje im pełne bezpieczeństwo i komfort. W pracy wyróżnia go indywidualne podejście, profesjonalizm oraz empatia. Jest aktywnym uczestnikiem corocznych Ogólnopolskich Zjazdów Naukowych Toksykologów Klinicznych oraz stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach i seminariach. Pan doktor pracował na Oddziale Wewnętrznym w Szpitalu Praskim i Oddziale Toksykologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu osób uzależnionych w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim w stopniu zaawansowanym.

Anna Jankowska

Anna Jankowska

Lekarz Psychiatra, Psychoterapeuta

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Obecnie pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie.

Więcej Informacji

Anna Jankowska

Lekarz Psychiatra, Psychoterapeuta

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Obecnie pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie. W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W pracy skupiam się na zaufaniu i partnerstwie w relacji z pacjentem, staram się współpracować z psychologami, psychoterapeutami.

Anna Jankowska

ALEKSANDRA LATOSIEWICZ

Lekarz Psychiatra

Lekarz w trakcie odbywania specjalizacji z psychiatrii dorosłych. W 2019 roku ukończyła Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Więcej Informacji

ALEKSANDRA LATOSIEWICZ

Lekarz Psychiatra

Lekarz w trakcie odbywania specjalizacji z psychiatrii dorosłych. W 2019 roku ukończyła Uniwersytet Medyczny w Lublinie. W centrum Medycznym MEDJOL, przeprowadza specjalistyczne konsultacje oraz diagnostykę na rzecz Pacjentów w ramach: Poradni Psychoterapii, Oddziału Detoksykacji oraz Stacjonarnego Ośrodka Terapii Uzależnień. Na co dzień pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, gdzie doskonalę swoje doświadczenie na oddziałach ogólnopsychiatrycznych, detoksykacyjnych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Pani Aleksandra stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach oraz konferencjach psychiatrycznych.

Agnieszka Strzelczyk

Pielęgniarka
kierownik zespołu pielęgniarskiego

Piotr "Struna" Strojnowski

Dobry duch ośrodka, współzałożyciel i kierownik ośrodka w latach 2017-202

Był niebagatelnym dobrym człowiekiem, utalentowanym muzykiem, dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Więcej Informacji

Piotr "Struna" Strojnowski

Dobry duch ośrodka, współzałożyciel i kierownik ośrodka w latach 2017-2020. Zawsze obecny w naszych sercach...

Był niebagatelnym dobrym człowiekiem, dyplomowanym instruktorem terapii uzależnień. Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim w dziedzinie leczenia narkomanii oraz Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie w dziedzinie leczenia alkoholizmu. W zawodzie terapeuty uzależnień pracował ponad piętnaście lat. Był koordynatorem i założycielem Punktów Konsultacyjnych do Spraw Uzależnień miedzy innymi w Ciechanowie, Mławie czy Pułtusku oraz współzałożycielem i współwłaścicielem Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT w Ciechanowie. Ponadto Piotr Strojnowski był konsultantem przy tworzeniu programu terapeutycznego dla osób uzależnionych od narkotyków przez Fundację Batorego. Prywatnie współzałożyciel zespołu DAAB z którym w 1985 roku nagrał debiutancką płytę. W 2018 roku jako STROJNOWY nagrał solową płytę Wolność serc. Do końca swojego życia oddawał się komponowaniu i pisaniu tekstów. Z zawodu był również też złotnikiem. Zmarł 27 listopada 2020 roku po walce z rakiem płuc.

Detoks Warszawa

Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie całego procesu diagnostycznego oraz pobytu w ośrodku. Oferujemy dojazd po Pacjenta nieoznakowanym samochodem.

Kontakt 24h +