Skip to main content
Leczenie Uzależnień

Prestige Clinic MEDJOL

Terapia Uzależnień

Ośrodek Terapii Uzależnień

Skuteczna terapia uzależnień oparta o sprawdzony intensywny program przeznaczona dla osób zmagających się z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, leków i hazardu. W Prestige Clinic MEDJOL w formie stacjonarnej, ambulatoryjnej i weekendowej!

Świetnie, że podjąłeś dobrą decyzję! Pora wziąć się za siebie. Skoro już wiesz, że masz problem wystarczy jeden krok, czyli zadzwonić do nas i umówić się na wizytę! Nie bój się! Nasi specjaliści pokierują Twoją ścieżką terapii uzależnień, w taki sposób byś w miarę szybko zaczął cieszyć się trzeźwym życiem! Terapia uzależnień jest najskuteczniejszą metodą walki z nałogiem. Nasz Ośrodek Terapii Uzależnień Prestige Clinic MEDJOL zapewnienia Pacjentowi całodobową opiekę oraz intensywne oddziaływania terapeutyczne – w formie zajęć indywidualnych i grupowych, konsultacji psychiatrycznych oraz lekarskich. Terapia uzależnień dedykowana osobom uzależnionym od alkoholu, od narkotyków, od leków i od hazardu!

Terapia Uzależnień

Jakie są cele oferowanego indywidualnego programu terapii uzależnień?

Podstawowym celem oferowanej terapii przez nasz Ośrodek Terapii Uzależnień jest, zwiększenie zdolności utrzymywania abstynencji, usuwanie zaburzeń, rozwiązywanie problemów osobistych, rozwijanie zdolności do zdrowego życia. Ponadto równie ważne jest przywrócenie osobie uzależnionej od alkoholu, narkotyków lub leków - zdrowia psychicznego, gdyż w wielu przypadkach nawet długotrwała abstynencja nie powoduje automatycznie dobrej kondycji psychicznej i nie likwiduje głębszych problemów emocjonalnych i rodzinnych ujawniających się po zaprzestaniu zażywania środków psychoaktywnych.

Podczas procesu terapii uzależnień w naszym ośrodku - Stacjonarna Terapia Uzależnień doświadczona kadra terapeutyczna pracuje z naszymi Pacjentami niemalże całą dobę. Terapia Uzależnień w formie stacjonarnej w naszym ośrodku przebiega od 4 do 8 tygodni, czas trwania terapii jest zależny od stanu zdrowia i możliwości pacjenta, terapia stacjonarna jest indywidualnie dostosowana do potrzeb osoby uzależnionej. Przez cały ten okres zapewniamy, długoterminową terapię opierającą się na treningach interpersonalnych i intrapsychicznych oraz warsztatach umiejętności i szeregu innych oddziaływań terapeutycznych.

Uzależnienia są chorobą chroniczną – czyli nieuleczalną. Problem uzależnienia może dotknąć każdą osobę, która eksperymentuje ze środkami zmieniającymi świadomość takimi jak alkohol, narkotyki i leki. Leczenie uzależnień poprzez formę jaką jest Terapia Uzależnień, przyczyni się do uwolnienia większości przykrych konsekwencji, wynikających z nadużywania substancji psychoaktywnych. Należy mieć świadomość tego, że każdy środek psychoaktywny uzależnia na swój własny sposób. Stopień uzależnienia może więc być odmienny u poszczególnych osób, pamiętaj jednak o tym, że nawet z największego nałogu można wyjść obronną ręką.

Terapia Uzależnień w ośrodku MEDJOL dostosowywana jest do Twoich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu możesz liczyć na duże zmiany i pozytywne efekty leczenia odwykowego.

8 TYGODNIOWY
Program Rozszerzony

 • Czas terapii 8 tygodni
 • Bezpłatny detoks 3 doby
 • 12 miesięczne wsparcie po terapii
 • Kompleksowe badania
 • Całodobowa indywidualna opieka
Szczegóły Pakietu +

Program
8 TYGODNIOWY

W ramach pobytu w ośrodku zapewniamy pełne wyżywienie owoce słodycze napoje bez ograniczeń. Zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych o wysokim standardzie z łazienkami, bezprzewodowy Internet. Stół bilardowy, siłownia, sauna, rowery, grill i wiele więcej atrakcji. Ale przede wszystkim poczucie domowej atmosfery, bezpieczeństwo i dyskrecję.

 • zwolnienie chorobowe L4
 • badania lekarskie
 • badania laboratoryjne
 • 3 doby detoksu
 • osobisty plan terapii
 • zajęcia grupowe zadaniowe i psychoedukacyjne
 • treningi asertywnych zachowań abstynenckich (TAZA)
 • treningi relaksacyjne obniżające napięcie
 • konsultacje lekarzem z psychiatrą, opiekę lekarską
 • różnorodny i wielowymiarowy plan zajęć w czasie wolnym jak i w ramach zajęć w tym wycieczki kulturowo poznawcze
 • spotkania z trzeźwiejącymi alkoholikami i narkomanami, którzy czynnie uczestniczą w ruchach AA i NA

Przez cały okres terapii zapewniamy, długoterminowy program opierający się na treningach interpersonalnych i intrapsychicznych oraz warsztatach umiejętności i szeregu innych oddziaływań terapeutycznych w tym behawioralno-poznawczych. Po zakończeniu terapii Pacjent jest objęty 12 miesięcznym programem wsparcia terapeutycznego.

Kontakt 24h +

4 TYGODNIOWY
Program Podstawowy

 • Czas terapii 4 tygodnie
 • Kompleksowe badania
 • Całodobowa indywidualna opieka
Szczegóły Pakietu +

Program
4 TYGODNIOWY

W ramach pobytu w ośrodku zapewniamy pełne wyżywienie owoce słodycze napoje bez ograniczeń. Zakwaterowanie w pokojach 1 i 2 osobowych o wysokim standardzie z łazienkami, bezprzewodowy Internet. Stół bilardowy, siłownia, sauna, rowery, grill i wiele więcej atrakcji. Ale przede wszystkim poczucie domowej atmosfery, bezpieczeństwo i dyskrecję.

 • zwolnienie chorobowe L4
 • badania lekarskie
 • badania laboratoryjne
 • osobisty plan terapii
 • zajęcia grupowe zadaniowe i psychoedukacyjne
 • treningi asertywnych zachowań abstynenckich (TAZA)
 • treningi relaksacyjne obniżające napięcie
 • konsultacje lekarzem z psychiatrą, opiekę lekarską
 • różnorodny i wielowymiarowy plan zajęć w czasie wolnym jak i w ramach zajęć w tym wycieczki kulturowo poznawcze
 • spotkania z trzeźwiejącymi alkoholikami i narkomanami, którzy czynnie uczestniczą w ruchach AA i NA

Przez cały okres terapii zapewniamy, długoterminowy program opierający się na treningach interpersonalnych i inter psychicznych oraz warsztatach umiejętności i szeregu innych oddziaływań terapeutycznych w tym behawioralno-poznawczych. Po zakończeniu terapii Pacjent jest objety 12 miesięcznym programem wsparcia terapeutycznego.

Kontakt 24h +

Terapia Uzależnień

Etap pierwszy - podstawowa terapia uzależnienia od alkoholu, narkotyków, leków i hazardu.

Terapia Uzależnień nazywana terapią podstawową odbywa się ośrodku leczenia uzależnień. Cechami charakterystycznymi tego etapu terapii uzależnień jest: duża intensywność zajęć, przewaga znaczenia spotkań grupowych nad indywidualną pracą z terapeutą i dość schematyczny przebieg zajęć oparty o program ośrodka. Terapia Uzależnień w ośrodku stacjonarnym obejmuje od czterech do ośmiu tygodni zajęć terapeutycznych, w grupie liczącej od siedmiu do dziesięciu osób. Pacjenci podczas pierwszego etapu czują się bardziej jak w szkole, niż w placówce odwykowej. Mimo spotkań z lekarzem czy pielęgniarkami, pomiaru ciśnienia czy przyjmowania leków, w centrum ich uwagi znajdują się trwające kilka godzin dziennie zajęcia terapeutyczne. Obejmują one spotkania w grupie, omawianie zadanych wcześniej prac pisemnych, uczestnictwo w wykładach, oglądanie i analizę filmów edukacyjnych. Dzieje się tak dlatego, że leczenie uzależnień na tym etapie polega w przeważającej części na psychoterapii i psychoedukacji, czyli wpływaniu na psychikę osoby uzależnionej za pomocą nowych wiadomości, rozmów, zachęcaniu do zmiany sposobu myślenia i reagowania. Na uzależnienie od środków psychoaktywnych nie ma lekarstwa w postaci operacji, zastrzyku czy tabletki.

Terapia Uzależnień w podstawowym etapie ma dwa cele. Pierwszym celem jest analiza destrukcji spowodowanej przez alkohol, narkotyki, leki czy gry hazardowe. Polegająca na uświadamianiu pacjentom skutków ich uzależnienia w różnych sferach życia. Zajęcia psychoedukacyjne dostarczają podstawowej wiedzy z tego zakresu, natomiast zajęcia psychoterapeutyczne konfrontują chorego z istotnymi faktami z jego historii, w których ważną rolę odgrywały środki takie jak alkohol narkotyki czy leki. Pacjenci na tym etapie powinni samodzielnie opisywać sytuacje ze swojego życia, w których dostrzegają negatywne skutki nadużywania środków psychoaktywnych oraz dzielić się emocjami, które w związku z tym przeżywają.

Celem programowych zajęć terapeutycznych jest zmiana nastawienia osoby uzależnionej do jego dotychczasowych nałogowych zachowań, uwypuklenie ich dramatycznych skutków i odblokowanie blokowanych przez uzależnienie wcześniej uczuć.

Drugim celem podstawowej terapii uzależnień jest nauka umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia. Zajęcia terapeutyczne wyposażają pacjenta w wiedzę i umiejętności ułatwiające zachowanie abstynencji oraz powrót do normalnego funkcjonowania psychicznego i społecznego. Najczęstsze tematy zajęć to: radzenie sobie z głodem, zapobieganie nawrotom choroby, radzenie sobie z emocjami, budowanie i korzystanie z sieci wsparcia, organizacja czasu, asertywność – ze szczególnym uwzględnieniem asertywnego odmawiania środków psychoaktywnych.

Zajęcia zorientowane są na przyszłość. Pacjenci w oparciu o dotychczasowe doświadczenia planują zmiany w zwyczajach, zachowaniach, podejściu do problemów, kontaktach z ludźmi. Mają one przybliżyć ich do nowej wartości w życiu – trzeźwości. Osobę, która tak kieruje swoim życiem, aby trzeźwość w zachowaniach, myśleniu i uczuciach była na pierwszym miejscu, nazywamy trzeźwiejącym uzależnionym.

Kiedy kończy się etap podstawowy terapii uzależnień od alkoholu, narkotyków, leków czy hazardu - Pacjent jest dopiero na początku „trzeźwienia”. Jego decyzja o niebraniu, niepiciu czy niegraniu może być krucha, a nowe podejście do życia umiejscowione jest bardziej w głowie niż w działaniach.

Zatem konieczny jest drugi etap terapii uzależnień. Bez niego, kiedy uzależniony przerywa proces terapeutyczny po wyjściu z ośrodka leczenia uzależnień, najdalej po kilku miesiącach następuje powrót do nałogu, często niestety z większą intensywnością. Pacjenci mówią później, że odrabiali straty. Aby do tego nie doszło, konieczne jest dalsze leczenie uzależnień w trybie ambulatoryjnym.

Terapia Uzależnień

Etap drugi procesu terapii - terapia pogłębiona uzależnienia od alkoholu, narkotyków, leków i hazardu.

Faza druga procesu terapeutycznego nazywana terapią pogłębioną uzależnienia od alkoholu, od narkotyków, od leków i hazaru - odbywa się w trakcie spotkań indywidualnych z terapeutą, grupę wsparcia oraz warsztatów tematycznych. Na tym etapie celem pacjenta jest wprowadzenie zmian w życie, ich utrwalenie i stopniowe usamodzielnienie się w zakresie radzenia sobie z nałogiem. Sesje terapeutyczne mają najczęściej mniej schematyczny przebieg, program terapeutyczny jest bardziej elastyczny i dostosowany do aktualnych potrzeb pacjenta.

Faza pogłębiona terapii uzależnień trwa około dwudziestu czterech miesięcy! Razem z fazą terapii podstawowej tworzy okres leczenia osoby uzależnionej - leczenie uzależnień. W ciągu pierwszych dwunastu miesięcy najlepiej jest, jeśli sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu. Po pierwszym roku można je najczęściej rozrzedzić, przy zachowaniu stałej regularności spotkań. Metodami pracy są: wymiana doświadczeń pomiędzy członkami grupy, wspieranie szczerej i otwartej komunikacji, analiza problemów aktualnie przeżywanych przez pacjenta.

Najczęściej pojawiającymi się tematami podczas pogłębionej terapii uzależnień są: kontakty z rodziną, problem poczucia winy, odzyskania zaufania, przeżywanie wstydu związanego z zachowaniami z picia alkoholu, nadużywania leków, brania narkotyków czy grania w gry hazardowe, unikanie sytuacji towarzyskich sprzyjających piciu alkoholu lub braniu narkotyków i leków, radzenie sobie z emocjami, głód uzależnienia. Wielokrotnie zachodzi konieczność powracania do tematów poruszanych na terapii podstawowej, w związku z realnymi sytuacjami, w których pacjent doświadcza problemów.

Istotnym elementem tej części terapii uzależnień jest też wspieranie rozwoju zainteresowań osoby uzależnionej oraz wzmacnianie jej świadomości nałogu. Zalecane jest uczestnictwo w spotkaniach grup samopomocowych (np. ruchu AA - anonimowi alkoholicy, NA - anonimowi narkomanii) w celu utrwalenia nawyku czerpania wsparcia i przyznawania się do problemu z uzależnieniem.

Długi czas trwania fazy pogłębionej wynika nie tylko z głębokości problemów, jakie wymagają przepracowania, ale też z konieczności skonfrontowania trzeźwiejącego uzależnionego z ryzykiem nawrotu choroby. W tak długim okresie większość osób przeżywa sygnały nawrotu, a wytrwałe uczestnictwo w terapii uzależnień pozwala im uchronić się od brania czy picia i zniszczenia dotychczasowych osiągnięć terapeutycznych. Warto też podkreślić, że na jakimkolwiek etapie terapii uzależnienia od alkoholu, od narkotyków, od leków złamanie abstynencji nie jest dowodem na jej nieskuteczność i powodem do przerwania terapii. Takie sytuacje powinny być poddane szczególnie starannej analizie na spotkaniu terapeutycznym.

Terapia Uzależnień

Jak wygląda kwestia dowozu Pacjenta do ośrodka pod Warszawą, na stacjonarne leczenie uzależnień?

Stacjonarna terapia uzależnień jest świadczona w naszym Ośrodku Terapii Uzależnień w Ostrówku koło Warszawy. W ramach udzielanych prywatnych świadczeń medycznych nie obowiązuje rejonizacja. Dzięki temu przyjmujemy Pacjentów zamieszkałych w całej Polsce i za zagranicą!

Proponujemy przewóz Pacjentów komfortowym samochodem zapewniając 100% dyskrecję!

Gwarantujemy bezpłatny transport Pacjentom zamieszkałym w Warszawie i jej wszystkich dzielnicach: Warszawa - Bemowo, Warszawa - Białołęka, Warszawa - Bielany, Warszawa - Mokotów, Warszawa - Ochota, Warszawa - Praga-Południe, Warszawa - Praga-Północ, Warszawa - Rembertów, Warszawa - Śródmieście, Warszawa - Targówek, Warszawa - Ursus, Warszawa - Ursynów, Warszawa - Wawer, Warszawa - Wesoła, Warszawa - Wilanów, Warszawa - Włochy, Warszawa - Wola, Warszawa - Żoliborz.

Obręb dowozu Pacjenta do naszego ośrodka obejmuje między innymi rejony całego województwa Mazowieckiego i miast wokół Warszawy takich jak: Piaseczno i okolice, Konstancin Jeziorna, Góra Kalwaria, Pruszków, Garwolin, Grodzisk Mazowiecki, Rawa Mazowiecka, Serock, Pułtusk, Otwock, Radom, Grójec, Wołomin, Mińsk Mazowiecki, Kozienice, Kołbiel.

Kontakt 24h

Dowiedz
się więcej!

Chcesz uzyskać szczegółowych informacji dotyczących rozwiązania Twojego problemu z uzależnieniem? Zadzwoń!
Piotr odpowie na Twoje wszystkie pytania!

Zadzwoń Teraz

Prestige Clinic MEDJOL

Doświadczony
Zespół Specjalistów Terapeutów Uzależnień

Naszą kadrę tworzą eksperci w swojej dziedzinie, posiadający wieloletnią praktykę zawodową.

Detoks Warszawa

Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie całego procesu diagnostycznego oraz pobytu w ośrodku. Oferujemy dojazd po Pacjenta nieoznakowanym samochodem.

Kontakt 24h +